Links

 


 

Artsenorganisaties 

 
Artsenvereniging voor homeopathie VHAN

ABNG

Artsenvereniging voor Biologische en Natuurlijke Geneeswijzen

KNMG Overkoepelend Orgaan van Artsenorganisaties.
NAAV

Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging

NVAA

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen

NVAMG

Nederlandse Vereniging van Artsen voor Manuele Geneeskunde

NVNR

Nederlandse Vereniging voor Neuraal-/Regulatietherapie


Homeopathie

 
 www.kvhn.nl

Koninklijke Vereniging tot bevordering der Homeopathie in Nederland

www.homeopathie.nl

Site over homeopathie van de Artsenvereniging voor homeopathie VHAN

www.homeopathyhome.com

Internationale homeopathie startpagina: Amerikaanse consumenten pagina

www.ghwd.nl Groep Homeopathisch werkende Dierenartsen
www.vvenh.nl Vereniging Verloskunde & Homeopathie
www.hzg.nl Homeopathen Zonder Grenzen
www.homeopathic.com

Educational services

www.trusthomeopathy.org

Site van de British Homeopathic  Association

www.homeopathyeurope.org

Site van de European Committee for Homeopathy

www.rccm.org.uk

Research Council for Complementary Medicine in the UK

www.homeopathic.org

National Centre for Homeopathy in the USA

www.hpathy.com Uitgebreide internationale portal over homeopathie
www.groma.ch Een Zwitserse website met hťťl veel nuttige homeopathische links
 www.lmhi.net Site van de internationale liga van homeopathische artsen LMHI Liga


PatiŽnten

 
www.npcf.nl Nederlandse PatiŽnten Consumenten Federatie
www.kvhn.nl

Koninklijke Vereniging tot bevordering der Homeopathie in Nederland  


Onderwijs

 

www.homeopathiestichting.nl

Homeopathie Stichting

De Homeopathie Stiching heeft als doel homeopathisch onderwijs te verzorgen op universitair niveau voor artsen, tandartsen, dierenartsen en medisch studenten. Daarnaast wordt gestreefd naar het onderbrengen van het homeopathisch onderwijs bij de universiteit. De homeopathie moet een vast onderdeel worden van het medisch curriculum.

Vereniging studentenwerkgroepen alternatieve geneeswijzen

Granulla streeft naar integratie van alternatieve genees- en leefwijzen in de breedste zin van het woord in de reguliere geneeskunde.

Stichting ter bevordering van innovatief onderzoek en onderwijs op het gebied van Complementaire Behandelwijzen


Fabrikanten

  

www.neprofarm.nl

  Fabrikanten van zelfzorgmiddelen
   
  homeopathie.nl  
 

Namen en adressenvan homeopathische artsen zijn te vinden op deze web-site
of op te vragen bij het secretariaat van de VHAN, tel. 0317-426908
Informatie over de VHAN kunt u vinden op de website
VHAN.